Kopij aanleveren

Wil je een bijdrage leveren aan de buurtkrant? Leuk!

De deadline voor de volgende editie kan je op deze pagina vinden.

Je kan een e-mail met je bijlage sturen naar buurtkrantdorpsmarkt@gmail.com onder vermelding

van “Aanleveren kopij”. Bij voorkeur ontvangen we je bestand in .doc/.docx of .pdf.

De redactie beoordeelt je bijdrage en laat je weten of en waar het geplaatst zal worden!