Kopij aanleveren

Wil je een bijdrage leveren aan de buurtkrant? Leuk! Zowel nieuwsberichten als verhalen en artikelen zijn welkom.

Je stuk kan maximaal 480 woorden bevatten. Af en toe wordt ook een groter stuk geplaatst. Als je dit wilt, neem dan eerst contact op met de redactie.

Stuur je stuk in een word-document en als bijlage bij je mail naar: redactie@buurtkrantdorpsmarkt.nl,.
Foto’s, in zo hoog mogeljke resolutie, stuur je ook apart, als bijlage mee.

De deadline voor de volgende editie vind je rechts op deze pagina.

De redactie probeert alle ingezonden stukken te plaatsen. Mocht dat niet lukken, dan ontvang je daarover bericht.
Ook redigeert de redactie de ingezonden stukken. Dat wordt met jou afgestemd.